Podatek od nieruchomości
• Uchwała nr XLVI/95/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Pruszcz Gdański


Podatek od środków transportowych
• Uchwała nr XLVI/94/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 

Podatek rolny
Stawka podatku rolnego na rok 2019 dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi 135,90 zł od 1 ha przeliczeniowego; dla pozostałych gruntów wynosi 271,80 zł od 1 ha
 

Podatek leśny
Stawka podatku leśnego na rok 2019 od 1 ha wynosi 42,24 zł; dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%
 

Poniżej w sekcji załaczniki znajdują się formularze podatkowe oraz załaczniki do formularzy