Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Kolorowy pasek

Obwieszczenia i zawiadomienia - 2016

 

Lp. Tytuł Data Znak
  Produkcja wina owocowego z owoców pochodzących z upraw własnych w ilości 5000 l wina rocznie na dz. nr 26/13 w msc. Radunica 19.01.2016 r. OŚ1.6220.14.2015.6
2

Węzeł Integracyjny przy stacji kolejowej Cieplewo w 83-031 Cieplewo, ul. Łąkowa, dz. nr 1/3, 17/1, 42, 49, 50, 52, 53/1, 265/13 obręb 20 Cieplewo

19.02.2016 r. OŚ1.6220.3.2016.3
3 Rozbudowa budynku produkcyjnego urządzeń do przetwórstwa rolno-spożywczego z częścią socjalną 02.03.2016 r. OŚ1.6220.2.2016.3
4 Rzeka Kłodawa - umocnienie skarp na długości 4,9 km  16.03.2016 r. OŚ1.6220.4.2016.3
5

Węzeł Integracyjny przy stacji kolejowej Cieplewo w 83-031 Cieplewo, ul. Łąkowa, dz. nr 1/3, 17/1, 42, 49, 50, 52, 53/1, 265/13 obręb 20 Cieplewo

29.03.2016 r. OŚ1.6220.3.2016.5
6 Wznowienie postępowania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański: w tym wykonania dróg (łącznie około 26 km) po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej, z chodnikami dla pieszych, ścieżką rowerową, sygnalizacją świetlną, wykonania odwodnienia, wycinki drzew 25.03.2016 r. PPN.6220.14.18.2013.2016.MA
7 Wszczęcie postępowania pod nazwą: "Węzeł integracyjny przy stacji kolejowej Cieplewo w 83-031 Cieplewo, ul. Łąkowa, dz. nr 1/3, 17/1, 42, 49, 50, 52, 53/1, 54/10, 57/5, 265/13 obręb 20 Cieplewo" 11.05.2016 r. OŚ1.6220.5.2016.2
8 Przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański: w tym wykonania dróg (łącznie około 26 km) po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej, z chodnikami dla pieszych, ścieżką rowerową, sygnalizacją świetlną, wykonania odwodnienia, wycinki drzew 13.05.2016 r.

PPN.6220.14.2013-2016.MA

9 Wydanie decyzji umarzającej postępowanie pod nazwą: "Węzeł integracyjny przy stacji kolejowej Cieplewo w 83-031 Cieplewo, ul. Łąkowa, dz. nr 1/3, 17/1, 42, 49, 50, 52, 53/1, 54/10, 57/5, 265/13 obręb 20 Cieplewo" 06.06.2016 r. OŚ1.6220.5.2016.4
10 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: Wykonanie urządzeń wodnych otworu studziennego nr 1, który będzie zaopatrywał w wodę stację paliw płynnych w Rusocinie 06.07.2016 r. OŚ1.6220.6.2016.5
11 Wszczęcie postępowania pod nazwą: Przebudowa skrzyżowania ulic Poprzecznej i Spacerowej w miejscowości Straszyn 29.06.2016 r. OŚ1.6220.8.2016.2
12 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, placami montażowymi, kablowymi sieciami elektroenergetycznymi średniego i wysokiego napięcia, sieciami telekomunikacyjnymi, stacją elektroenergetyczną SN/WN, obiektem kompensacji mocy biernej oraz innymi niezbędnymi instalacjami, obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi związanymi z budową i funkcjonowaniem przedsięwzięcia 05.07.2016 r. RDOŚ-GD-WOO.4210.46.2013.MCZ.ASP.MS.79
13 Obwieszczenie Wójta Gminy Kolbudy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kowale, gm. Kolbudy 06.07.2016 r. BP.6722.57.2016
14 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: Rozbudowa budynku produkcyjnego urządzeń do przetwórstwa rolno-spożywczego z częścią socjalną 13.07.2016 r. OŚ1.6220.2.2016.5
15 Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa budynku produkcyjnego urządzeń do przetwórstwa rolno-spożywczego z częścią socjalną 14.07.2016 r. OŚ1.6220.2.2016.6
16 Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzeń wodnych otworu studziennego nr 1, który będzie zaopatrywał w wodę stację paliwa płynnych w Rusocinie 18.07.2016 r. OŚ1.6220.6.2016.6
17 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Produkcja wina owocowego z owoców pochodzących z upraw własnych w ilości 5000 l wina rocznie na dz. nr 26/13 w msc. Radunica" 27.07.2016 r. OŚ1.6220.14.2015.10
18 Obwieszczenie o decyzji odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański, w tym wykonanie dróg (łącznie 26 km) po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej, z chodnikami dla pieszych, ścieżką rowerową, sygnalizacja świetlną, wykonaniem odwodnienia, wycinką drzew" 27.07.2016 r. PPN.6220.14.21.2016.MA
19 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Produkcji wina owocowego z owoców pochodzących z upraw własnych w ilości 5000 l wina rocznie na dz. nr 26/13 w msc. Radunica" 17.08.2016 r. OŚ1.6220.14.2015.12
20 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stanicy wodnej w Wiślince" 30.08.2016 r. OŚ1.6220.12.2016.2
21 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Rzeka Kłodawa - umocnienie skarp na długości 4,9 km" 31.08.2016 r. OŚ1.6220.4.2016.12
22 Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Rzeka Kłodawa - umocnienie skarp na długości 4,9 km" 21.09.2016 r. OŚ1.6220.4.2016.14
23 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonaniu otworów studziennych nr K-1 i 3 oraz urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej z projektowanych otworów studziennych, na terenie ujęcia wody podziemnej w Rekcinie gm. Pruszcz Gdański, na działce nr 306/14 obręb Juszkowo 007, ark. 2" 22.09.2016 r. OŚ1.6220.13.2016.2
24 Wszczęcie postępowania pod nazwą: Budowa Centrum Motoryzacyjnego (serwis samochodowy oraz salony samochodowe - bez lakierni i blacharni) na działce nr 361/52 obręb Juszkowo 18.10.2016 r. OŚ1.6220.17.2016.2
25 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: "Rozbudowa stanicy wodnej w Wiślince" 07.11.2016 r. OŚ1.6220.12.2016.5
26 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zimowanie jachtów wraz z zapleczem technicznym na działkach nr 23, 27, 28, 29 oraz części dz. nr 599 w Wiślince" 15.11.2016 r. OŚ1.6220.17.2014.12
27 Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stanicy wodnej w Wiślince" Inwestycja realizowana będzie na działkach nr: 2/1, 2/2, 38, 4/1, 4/2, 5 oraz 7/2 22.11.2016 r. OŚ1.6220.12.2016.7
28 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzj o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: "Zakład produkcji kosmetyków samochodowych" na działce nr 186/9 obręb Straszyn 30.11.2016 r. OŚ1.6220.18.2016.2
29 Obwieszczenie o wydaniu postawienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa skrzyżowania ulic Poprzecznej i Spacerowej w miejscowości Straszyn" 23.12.2016 r. OŚ1.6220.8.2016.10
30 Zawiadomienie o podjęciu w postanowieniu rozstrzygnięcia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie otworów studziennych nr K-1 i 3 oraz urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej z projektowanych otworów studziennych, na terenie ujęcia wody podziemnej w Rekcinie gm. Pruszcz Gdański, na działce nr 306/14 obręb Juszkowo 007, ark. 2" 30.12.2016 r. OŚ1.6220.13.2016.6
31 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Łąkowej i ulicy Pocztowej w Wiślince" 29.12.2016 r. OŚ1.6220.20.2016.3

 

Załączniki

Treść ogłoszenia nr OŚ1.6220.14.2015.6 (290.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Treść_ogłoszenia_-_OŚ1_6220_3_2016_3 (281.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Treść_ogłoszenia_-_OŚ1_6220_2_2016_3 (248.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Treść_ogłoszenia_-_OŚ1_6220_4_2016_3 (282.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Treść ogłoszenia-OŚ1.6220.3.2016.5 (288.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wznowienie postępowania PPN.6220.14.2013-2016.MA (430.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Komunikat dot. zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych (494.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wszczęcie postępowania w sprawie zatwierdzenia dodatku do projektu robót geologicznych potrzeby Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 Słupks - Gdańsk (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt decyzji w sprawie zatwierdzenia dodatku do projektu robót geologicznych w celu na potrzeby Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 Słupks - Gdańsk (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Treść_ogłoszenia_nr_OŚ1.6220.5.2016.2 (311.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie_PPN.6220.14.2013-2016.MA (703.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚ1.6220.5.2016.4 (38.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oś1.6220.6.2016.5 (67.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
obwieszczenie oś1.6220.8.2016.2 (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
obwieszczenie Windfarm (342.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
obwieszczenie Wójta Gminy Kolbudy (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oś1.6220.2.2016.5 postanowienie (67.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
decyzja follett 14.07.2016 (80.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
decyzja Rusocin 18.07.2016 r. (79.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚ1.6220.14.2015.10 Obwieszczenie (296kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie PPN.6220.14.21.2016.MA (390.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oś1.6220.14.2015.10 (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
obwieszczenie winnica (235.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
obwieszczenie stanica (283.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rzeka kłodawa postanowienie (325.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
obwieszczenie Rzeka Kłodawa (216.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Rekcin (345kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Centrum Motoryzacyjne (341.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
obwieszczenie Rozbudowa stanicy wodnej w Wiślince (312.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
obwieszczenie zimowanie jachtów wraz z zapleczem techniczym na działkach nr 23, 27, 28, 29 oraz części dz. nr 599 w Wiślince (2.4MB) Zapisz dokument  
Obwieszczenie Stanica Wodna Decyzja (237.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
obwieszczenie Zakład Produkcji kosmetyków samochodowych (303.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
obwieszczenie Przebudowa skrzyżowania ulic Poprzecznej i Spacerowej w miejscowości Straszyn (317kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykonanie otworów studziennych (54.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
obwieszczenie budowa ulicy łąkowej i ulicy pocztowej w Wiślince (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Sebastian Jasiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sebastian Jasiak
Data wprowadzenia:2016-02-15 08:15:20
Opublikował:Sebastian Jasiak
Data publikacji:2016-02-15 08:32:35
Ostatnia zmiana:2017-01-03 09:20:12
Ilość wyświetleń:5835

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij