Statutu Gminy Pruszcz Gdański.

 

Uchwała numer:  XX/55/2012 z dnia:  2012.07.05
w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pruszcz Gdański
 
 
Uchwała numer:  XXI/72/2012 z dnia:  2012.09.10
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Pruszcz Gdański
 
Uchwała numer:  XLVIII/61/2014 z dnia:  2014.07.17
w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pruszcz Gdański
 
Uchwała numer:  XLV/76/2018 z dnia:  2018.10.12
w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pruszcz Gdański