Redaktor Biuletynu

Wojciech Leszczyński
58 692-94-73
wleszczynski@pruszczgdanski.pl
 

Urząd Gminy Pruszcz Gdanski
pok. nr 7 (parter)